Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Har du ett funktionshinder
kan du få hjälp
att bygga om din bostad
efter dina behov.
Du kanske måste ta bort trösklar
eller få byggt en ramp.

Då kan du kanske ha rätt
att få pengar från kommunen.
Kom ihåg att söka pengar
innan du börjar bygga om din bostad.

Om du bor i lägenhet
måste den som äger huset
gå med på att du bygger om.

Så här gör du
Kontakta kommunen
på telefon 040-641 10 00.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag från kommunen om du behöver göra förändringar i din permanentbostad.

Hitta på sidan

Bidrag lämnas med skälig kostnad för nödvändiga åtgärder som underlättar dina grundläggande bostadsbehov, till exempel:

  •  komma in i och ut ur bostaden
  •  förflytta dig inom bostaden
  •  laga mat
  •  sköta din hygien
  •  sova och vila

Du kan också få bidrag till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som du fått med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag ges inte till normalt underhåll av bostaden.

När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

En förutsättning för att du ska få bidrag är att åtgärden avser bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden samt att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Fasta funktioner avser sådana som normalt inte tas med vid flyttning.

Ansökan om bidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs på särskild blankett som du kan ladda ner längre ner på sidan, få via Kontaktcenter, arbetsterapeuter eller handläggare. Bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig person som styrker din funktionsnedsättning och de problem som detta medför för boendet.

Du ska också bifoga offerter och vid omfattande arbeten även ritningar, se Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46) till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Boende i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver som regel ett medgivande från hyresvärden eller styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder. Medgivandet bör dokumenteras skriftligt och även innefatta vad som gäller vid exempelvis avflyttning.

Beslut

Beslut fattas av tekniska nämnden och rätten till bidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag, se Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Utbetalning

Kommunen betalar ut bidraget när åtgärden är utförd.

Återställningsbidrag

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du ta kontakt med handläggare eller Kontaktcenter, på telefonnummer 040-641 10 00 eller via e-post info@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Pia Svensson
Senast uppdaterad: 2018-06-29