Många vill bo i Lomma kommun.
Därför planerar kommunen
nya bostadsområden.

Lägenheter
Företaget Stena fastigheter
äger hyreslägenheterna
i Lomma kommun.
Om du ska kunna få en av
Stena fastigheters lägenheter
måste du anmäla dig i lägenhetskön
hos Boplats Syd.

Bostäder och tomter

På denna sida och dess undersidor hittar du information om bostäder i Lomma kommun. I kommunens bostads- och markförsörjningsprogram kan du bland annat få information om kommande bostadsprojekt.

Hyresrätter i Lomma kommun

Lomma kommuns hyresrätter ägs av Stena Fastigheter. Du kan ställa dig i kö till dessa hos Boplats Syd.

Tomtkö

Du kan inte längre ställa dig i kö till tomtkö via kommunen eftersom tidigare tomtkö har upphört. Mer information om detta har skickats ut till dig som har haft köplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Torsten Lindh
Senast uppdaterad: 2020-02-10