Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel i trä, smuts och damm) kan mögel börja växa. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är inträngande fukt i väggar, tak eller golv och i kombination med en för låg luftomsättning. Om fuktskadorna inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa.

Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem, speciellt för personer med allergiska problem eller barn och ungdomar.

Om du har problem med fukt eller mögel i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller den som är ansvarig för verksamheten. Denne ska då se till att utreda orsaken till problemet, vidta åtgärder och ta bort skadat material. Ägaren är skyldig att se till att du inte utsätts för olägenhet i din bostad.

Varningstecken

  • Mikrobiell lukt ("jordkällarliknande" lukt)
  • Mögellukt i kläder och textilier
  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mögeltillväxt
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
  • Sprickor i putsytor och avflagnande färg
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av cirka -5°C eller lägre

För att minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer kan du se till att ventilationen i din bostad fungerar. Håll ventiler öppna och rengör dem ofta. Det är också viktigt att förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Vid problem med fukt och mögel kontakta i första hand din fastighetsägare. Blir problemen inte lösta kontakta Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: