Boendemiljö

Har du problem med innemiljön i din bostad, till exempel med ventilation, fukt och mögel eller temperatur och drag, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte löses efter detta kan du vända dig till miljöenheten.

Ventilation

Ventilationssystemet i en lokal eller bostad ska utformas så att tillräcklig mängd uteluft tillförs byggnaden samtidigt som föroreningar från verksamhet och hälsofarliga ämnen ska föras bort med ventilationen. Ventilation är ett måste för rum i nya byggnader.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör luftomsättningen i bostäder inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme. Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 liter per sekund och person.

Temperatur och drag

Hur temperaturen upplevs bestäms av lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel. Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på 20-23 grader som behaglig.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus bör den ligga mellan 20 och 23 grader. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan temperaturer upp till 26 grader vara acceptabelt. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar kan vara känsligare för variationer i temperaturen, vilket man bör ta hänsyn till.

Drag orsakas vanligtvis av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler och kan bidra till obehag. För att undvika obehag av drag bör inte luftens medelhastighet överstiga 0,15 m/s i bostaden under vinterhalvåret.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: