Boendemiljö och hälsa

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön, vilket innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö.

Hälsoskyddsarbetet syftar till att undvika att människor blir sjuka av den miljö de vistas och bor i. Målet är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga.

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken. Inom området ingår bland annat hantering av anmälan samt tillsyn på undervisningslokaler, hygienlokaler och bassängbad. Även hantering av klagomål på till exempel buller och bostadsmiljö ingår. Vidare utförs tillsyn på tillfälliga boenden, solarium och fastighetsägare.

Utredningar som berör exempelvis kommunens badvatten och luftkvalitet är också en del av hälsoskyddsområdet.

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö.

Boendemiljö

Har du problem med innemiljön i din bostad, till exempel med ventilation, fukt och mögel eller temperatur och drag, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte löses efter detta kan du vända dig till Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: