Ska du ansöka om bygglov eller
få ditt hus inmätt eller utstakat
inför byggstarten kan du anlita
kommunens mätningsingenjör. 

Mättjänster

Ska du ansöka om bygglov eller få ditt hus inmätt eller utstakat inför byggstarten kan du anlita kommunens mätningsingenjör. Vi tar fram olika typer av kartor och grundinformation samt beräkningar, mätningar och 3D-visualiseringar. Både digitalt och på papper.  

Kart-, mät- och GIS-enheten utför mätningsuppdrag efter beställning

  • Grovutsättning
  • Finutsättning
  • Lägeskontroll
  • Gränsvisning – Kan göras av kommunen om koordinater i känt koordinatsystem finns.
  • Projekteringsinmätning

De tar även fram olika typer av kartor och grundinformation

  • Primärkartor
  • Översiktskartor
  • Ortofoton
  • Nybyggnadskarta
  • Belägenhetsadressen

För att beställa nybyggnadskarta, kartutdrag över din fastighet, utstakning eller lägeskontroll för slutbevis fyller du i blanketten nedan och skickar därefter in den till kmg@lomma.se eller via post; Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 23481 Lomma.

Kontaktuppgifter

Christel Nilsson

Karttekniker

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: