Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Tyck till om framtidens avfallshantering

Kretsloppsplan.

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget som ställs ut för synpunkter mellan den 24 mars till och med den 29 april.

Utställning

Mellan den 24 mars och 29 april ställs förslaget till ny renhållningsordning ut på samråd. Du hittar samrådsutsätllningen på kommunhuset samt biblioteken i Lomma och Bjärred. Du kan även ta del av förslaget online genom att ladda ner renhållningsordningen. Klicka på länkarna nedan:
AvfallsföreskrifterPDF
Den gemensamma kretsloppsplanenPDF
Kretsloppsplanens bilagor 1-9PDF

 

Så kan du tycka till

Du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen. Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

Du kan skicka in synpunkterna via ett formulär för renhållningsordningen länk till annan webbplatspå Sysav:s hemsida. 

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter via post till Tekniska nämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA.

Kom ihåg att dina synpunkter som lämnas via post ska märkas med namn och diarienummer (TN/2020:33 – 450) för att det ska gälla som officiell synpunkt.

 

Om renhållningsordningen

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av 11 kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser.

Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop
Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Kommunerna har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål
Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2020-03-20