I Lomma kommun görs
en satsning för att byta ut
gammal belysning till energisnål
LED-belysning.

Sidan uppdateras med pågående
belysningsarbeten.

Planerade belysningsarbeten

De kommande åren sker en extra satsning på belysning i Lomma kommun. En åtgärd är att byta ut ljuskällorna till LED-belysning. LED-belysning innebär mindre energiåtgång och längre livstid för lamporna. Något som är bra både för ekonomin och miljön.

I listan nedan ser du vilka områden som planeras få ny LED-belysning under 2021.

 • Blåbärsgatan
 • Flädie Kyrkoväg och Flädie Mejeriväg samt gång- och cykelbanan mot Lund.
 • Industrivägen
 • Linneavägen
 • Pilgatan
 • Husarvägen
 • Flädie Vagnmakarväg
 • Fjelie Byväg
 • Österleden Borgeby
 • Norra västkustvägen, mellan cirkulationsplatsen till Carl Olssons väg.
 • Byta ut till LED-belysning på gång- och cykelvägnätet i Lomma och Bjärred.

Utöver arbetet med att byta ut befintliga lampor till LED-belysning kommer vi under våren och sommaren även:

 • förstärka belysning vid gång- och cykelvägstunneln under E6 mot Lund - klart.
 • förstärka belysningen vid gymmet och skateparken i Fladängsparken.
 • förstärka belysningen i Solskensparkens norra del.

Mer information kring aktuella belysningsarbeten uppdateras fortlöpande.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: