I Lomma kommun görs
en satsning för att byta ut
gammal belysning till energisnål
LED-belysning.

Sidan uppdateras med pågående
belysningsarbeten.

Planerade belysningsarbeten

De kommande åren sker en extra satsning på belysning i Lomma kommun. En åtgärd är att byta ut ljuskällorna till LED-belysning. LED-belysning innebär mindre energiåtgång och längre livstid för lamporna. Något som är bra både för ekonomin och miljön.

I listan nedan ser du vilka områden som planeras få ny LED-belysning under 2020.

 • Alnarpsvägen, mellan Karstorpsvägen och Vinstorpsvägen.
 • Blåbärsgatan
 • Flädie Kyrkoväg och Flädie Mejeriväg samt gång- och cykelbanan mot Lund.
 • Gång- och cykelbana från Hamnallén fram till "Vita villorna".
 • Industrivägen.
 • Kastanjevägen och Järngatan inklusive rondellen.
 • Linneavägen
 • Pilgatan
 • Väg 905 mellan rondellerna.
 • Västanvägen från Bjärredsrondellen fram till Lundavägen.
 • Västkustvägen från båtuppläggningsplatsen fram till Lerbäcks väg.
 • Västkustvägen från Carl Olssons väg fram till Västanvägen.

Mer information kring aktuella belysningsarbeten uppdateras fortlöpande.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: