Datum:

Peab testar och utvärderar miljövänliga metoder för ogräsbekämpning

Peab testar och utvärderar miljövänliga metoder för ogräsbekämpning i samarbete med Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Under perioden maj till oktober testar Peab Drift och Underhåll olika miljövänliga metoder för att bekämpa ogräs på våra offentliga utrymmen. Projektet, som drivs av Peab Drift och Underhåll genom SBUF, strävar efter att hitta effektiva icke-kemiska metoder för ogräsbekämpning.

Hur går det till?

Olika ytor såsom kantstenar, plattor och naturstenar runt om i Lomma kommun har valts ut för att skapa fem mindre områden där de olika metoderna testas. Varje område som behandlas har även en referensyta som lämnas obehandlad, för att möjliggöra utvärdering av det behandlade området.

De fyra olika metoder som kommer att användas och utvärderas är flamning, mekanisk bekämpning, ångning och hetvatten med skum.

Under säsongen kommer även stickprovskontroller utföras för att övervaka tillväxten hos de olika ogräsen.

Detta kan resultera i att vissa områden ser något annorlunda ut jämfört med närliggande områden under utvärderingsperioden.

Ytorna kommer att märkas med skyltar för att markera att det pågår en utvärdering av miljövänliga ogräsbekämpningsmetoder.

Frågor och svar:

Nej, skummet utgör ingen fara. Det består av växtsockerextrakt och har en svagt söt doft, men utgör inget hot mot människor eller djur.

Ja, det är okej att gå på områdena som testas.

Vi utvärderar vilken icke-kemisk metod som är mest effektiv i offentliga miljöer. För att kunna utvärdera det behandlade området lämnar vi en obehandlad yta intill som en referensyta. Därmed kan några ytor se lite annorlunda ut under säsongen 2024.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Kontaktcenter

Mer info om pågående och kommande arbeten på gator och vägar i kommunen hittar du här: lomma.se/vägarbete Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv