Datum:

Begränsad framkomlighet på Vegagatan och Centrumgatan från och med den 16 oktober 2023

Arbetsområde för JMs byggnation.

Med anledning av JMs byggnation av flerfamiljshus vid Vegagatan i Lomma kommer framkomligheten i området att vara begränsad från och med den 16 oktober. Delar av parkeringsytan på Tånggatan kommer också att vara avstängd, då denna yta ska användas som etableringsområde.

Under vecka 42 kommer Vegagatan i Lomma att vara enkelriktad med infart från Centrumgatan med anledning av förberedande åtgärder inför byggstart. Samtidigt förskjuts gång- och cykelbanan förbi arbetsområdet längs Centrumgatan en aning ut i körbanan, vilket leder till att körfältet blir något smalare.

Vi stänger även gång- och cykelbanan öster om parkeringsytan och hänvisar gående och cyklister ner mot Centrumgatan.

I samband med byggnationen försvinner parkeringsplatserna söder om Vegagatan, då ytan är markerad som kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet enligt gällande detaljplan. Dessa parkeringsplatser kommer inte att ersättas.

Byggnationen är beräknad att pågå till och med 2025.

Mer info om pågående och kommande arbeten på gator och vägar i kommunen hittar du här: lomma.se/vägarbete Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv