Datum:

Del av Hamnallén i Lomma avstängd 3 januari

Hamnallén, i höjd med A W Lundbergs gränd och Disponentgränd, ska stängas av den 3 januari. Detta beror på uppställning av mobilkran för byggnation i Lomma hamn.

Informationsskyltar om detta kommer sättas ut några dagar innan avstängning och omledningsskyltar kommer ställas ut samma dag.

Omledning kommer att ske via Ovalen och via rondellen vid Strandvägen/ Södra Västkustvägen.

Arbetet utförs av JM.

  • Ingen giltig användare vald.