Datum:

VA SYD utför högtrycksspolning i Bjärred

VA SYD utför högtrycksspolning av spillvattenledningen (huvudledningen) i gatan på Borgmästarevägen, Notarievägen och Majorsvägen i Bjärred den 22 november - 30 december.

Det kan finnas risk för stänk och avloppsdoft i samband med arbetet samt ljud man inte är van vid. För att undvika stänk i badrum, stäng toalettlocken och fyll på vattenlåsen med vatten efter spolning.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv