Datum:

Uppehåll i asfalteringen av Allégatan

Allégatans södra del har till största delen av gatan asfalterats under hösten 2022. På grund av fjärrvärmearbNär fjärrvärmearbetet är klart kommer resterande del av Allégatan att asfalteras. Detta kommer att ske innan årsskiftet 2022/2023.ete i korsningen Allégatan/Berguvsgatan pausas asfalteringen.

När fjärrvärmearbetet är klart kommer resterande del av Allégatan att asfalteras. Detta kommer att ske innan årsskiftet 2022/2023.

Mer info om pågående och kommande arbeten på gator och vägar i kommunen hittar du här: lomma.se/vägarbete Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.