Datum:

Parkeringsyta avstängd och begränsad framkomlighet på Hjortrongatan 8/8-3/10

Den 8 augusti påbörjar vi arbetet med att omvandla parkeringen på Hjortrongatan till en yta med en mer effektiv dagvattenhantering. Åtgärderna medför att parkeringen stängs av och att framkomligheten i området påverkas under perioden 8 augusti till 3 oktober.

Dock kommer boende på gatan alltid att ha tillgång till sina fastigheter och trafiken kommer att ledas via den sidan av parkeringsytan där arbete inte sker. Under byggtiden hänvisar vi till parkering på närliggande gator.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv