Datum:

Något begränsad framkomlighet på Södra västkustvägen mellan Bjärred och Habo Ljung v.41v.48

I somras blev projektet med den nya gång- och cykelbanan mellan Habo Ljung och Bjärred näst intill klart. Under vecka 41 påbörjar vi de sista kompletterande arbetena längs med Södra västkustvägen för att arbetsområdet ska bli klart och berörda fastigheter bli helt återställda.

I samband med dessa arbeten kommer vi även att stärka cykelstråket längs Södra västkustvägen. Den skarpa kurvan på gång- och cykelbanan i höjd med Södra västkustvägen 65 ska rätas ut för att skapa en säkrare trafikmiljö, med bättre sikt och bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter.

Dessa åtgärder kommer delvis och tillfälligt att påverka framkomligheten mellan Habo Ljung för både gång- och cykeltrafikanter samt trafikanter på vägen.

Arbetena förväntas att bli klara under november 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv