Datum:

Begränsad framkomlighet på Södervägen 4/10–30/11

Med anledning av schaktarbeten kommer framkomligheten på Södervägen i Lomma att vara begränsad mellan 4 oktober och 30 november. Den parallella gång- och cykelbanan mellan Malmövägen och Skonaregatan, samt gång- och cykelbanan längs Södergatan stängs av.

Gående och cyklister hänvisas till Skonaregatan och östra delen av Södergatan. Vänligen följ anvisning på plats.
  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv