Datum:

Väg till Lomma Beach House förstärks

Vägen ner till Lomma Beach House behöver förstärkas för att möjliggöra drift och underhåll av den offentliga toaletten vid stranden. Markarbeten vid området mellan Fyrkantsdammen och Lomma Beach House pågår.

Tillgängligheten för cyklister, gående och behörig trafik kan komma att påverkas något under byggtiden. Alternativa vägar kommer dock att finnas tillgängliga under hela byggtiden.

Arbetet beräknas att pågå under de kommenade veckorna.

Karta över området där arbetet utförs. Mellan Fyrkantsdammen och Lomma Beach House.

Det är markerat i orange i kartan där arbetet utförs.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv