Datum:

Pilgatan kan stängas av i samband med skolbygge

Skolområdet Alléskolan/Pilängskolan i Lomma byggs ut med en matsal och ytterligare nio klassrum. Med anledning av arbetet kan en del av Pilgatan behöva stängas av.

För att upprätthålla en säker miljö för både trafikanter och skolelever i samband med leveranser till bygget kan Pilgatan eventuellt behöva stängas av tillfälligt när leveranser anländer. Eventuell avstängning gäller den del av Pilgatan som är framför skolan, mellan Rönngatan och Algatan.

Pilgatan kan komma att stängas av i samband med leveranserna under perioden 3 juni-9 juli. Byggtransporterna kommer ca tre gånger per dag.

Vid eventuella avstängningar hänvisar vi både motordriven trafik samt gång- och cykeltrafik till att följa omledningsskyltar via Rönngatan, Linnéavägen och Algatan.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv