Datum:

Hastighetsbegränsning och begränsad framkomlighet på del av Södra västkustvägen

I samband med arbetet att skapa en bredare gång- och cykelväg mellan Bjärred och Habo Ljung kommer hastigheten för trafiken tillfälligt att begränsas på del av Södra Västkustvägen och endast ett körfält kommer att vara öppet.

På grund av arbetet införs hastighetsbegränsningen 30 km/h på delar av Södra Västkustvägen. Endast ett körfält för motortrafik kommer att vara öppet förbi arbetsplatsen (50-100 meter) i höjd med Tolvevägen. Nuvarande gång- och cykelväg är öppen.

Då det är risk för köbildning, välj om möjligt en annan väg.

Hela arbetet med gång- och cykelvägen kommer att pågå till sommaren 2021.

Läs mer om projektet här.

Alternativ väg visas med blå färg förbi arbetsområdet som är markerat i rött. På Södra västkustvägen mellan Bjärred och Habo Ljung.

För att slippa eventuella bilköer går det att köra en alternativ väg för att ta sig mellan Bjärred och Habo Ljung. Den alternativa vägen är markerad med ett blått streck på kartan. Det röda strecket visar arbetsområdet.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv