Datum:

Hastighetsbegränsning på del av Södra västkustvägen

Arbetsområde vid Södra västkustvägen.

I samband med arbetet att skapa en bredare gång- och cykelväg mellan Bjärred och Habo Ljung kommer hastigheten för trafiken tillfälligt att begränsas på del av Södra Västkustvägen och endast ett körfält kommer att vara öppet.

På grund av arbetet införs hastighetsbegränsningen 30 km/h på delar av Södra Västkustvägen med start den 4 januari. Endast ett körfält för motortrafik kommer att vara öppet förbi arbetsplatsen (50-100 meter). Nuvarande gång- och cykelväg är öppen.

Då det är risk för köbildning, välj om möjligt en annan väg.

Hela arbetet med gång- och cykelvägen kommer att pågå till sommaren 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv