Datum: 2020-04-20 13:04

Promenadstråk vid kustdammarna avstängt

Från och med vecka 17 till och med årsskiftet 2020/2021 är promenadstråket vid Fyrkantsdammen avstängt för gång- och cykeltrafikanter. Avstängningen sker med anledning av byggnation av ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med Tre- och Fyrkantdammarna. 

För att skapa säkra passager över Södra västkustvägen påbörjas omledningen i höjd med Golfvägen i norr till och med strax söder om badparkeringen i syd. Klicka här för att öppna kartan som visar omledningen.PDF

Läs mer om projektet med att bygga ett nytt erosionsskydd här.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv