Datum: 2020-03-25 13:39

Begränsad framkomlighet på Flädievägen

Flädievägen i Bjärred kommer ha begränsad framkomlighet under perioden 30 mars till och med 24 april. Även framkomligheten på gång- och cykelbanan påverkas. Ett körfält samt gång- och cykelbana kommer att stängas på grund av fjärrvärmearbete.

Fjärrvärmearbetena förbereder för kommande radhus- och lägenhetsbyggnation i området och är en del i projektet med att skapa en central och levande mötesplats vid Bjärreds torg. Här kan du läsa mer om projektet Bjärreds torg.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!Navigera vidare

Arkiv