Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-12-12 14:48

Begränsad framkomlighet på Kastanjevägen och Järngatan 16/12–28/2 2020

Gång- och cykelbana på Kastanjevägen och Järngatan.

På grund av byggnation av upphöjd gång- och cykelbana på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen fram till Industrigatan, kommer framkomligheten att vara begränsad under perioden 16 december - 28 februari 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Upplever du att Lomma kommuns servicemeddelande
är till hjälp för dig?

Tack för ditt svar!