Datum:

Lommavägen i Hjärup

I slutet av april stängs Lommavägen i Hjärup på grund av fyrspårsutbyggnaden, vilket kan påverka trafiken till och från Lomma.

Avstängning Lommavägen

Vägen stängs i samband med att Trafikverket börjar bygga tillfälliga järnvägsspår i Hjärup. Det är en del i arbetet att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv, vilket ska öka kapaciteten på sträckan och göra den mindre känslig för störningar. Lommavägen kommer att vara avstängd fram till slutet av 2022.

Det kommer finnas flera alternativa vägar för biltrafiken i området. Skyltar kommer att sättas upp i god tid innan avstängningen. Preliminära omledningar runt Hjärup blir väg 103 och 108, Gamla Lundavägen och in till Hjärup via Väståkravägen eller Lommavägens östra del. Det kommer också vara möjligt att ta sig över järnvägen i Hjärup via Jakriborg, på den tillfälliga bron för Vragerupsvägen som öppnas i april.

Under hela avstängningen kommer det finnas en gång- och cykelpassage vid Hjärups station, och senare också vid den tillfälliga stationen. Tiderna för avstängningen är prelimära.

  • Ingen giltig användare vald.