Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-10-09 16:04

Färdigställande av Björkhagavägen i Borgeby påbörjas v. 41

I slutet av vecka v.41 kommer färdigställandet av Björkhagavägen i Borgeby att påbörjas och beräknas pågå i fyra veckor. Arbetet som ska utföras är kantstensättning, plattläggning, plantering av träd samt beläggningsarbeten.

En befintlig belysningsstolpe ska få ny placering och en ny kommer att monteras. Framkomligheten på Björkhagavägen kan påverkas under pågående arbete.

AKEA utför entreprenaden på uppdrag av Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.