Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-09-13 13:42

Effektbelysningsarbete i tunneln på väg 905 16/9 - 2/10

Mellan den 16 september - 2 oktober pågår effektbelysningsarbete i tunneln på väg 905. Halva körbanan kommer vara avstängt under perioden och biltrafik regleras med hjälp av trafiksignal. Framkomligheten kan vara begränsad under pågående arbete.

Gång- och cykelbanan på väg 905, från Slättängen fram till Järngatan, kommer vara avstängd på vardagar mellan kl. 07:00-15:30 från och med den 16 september - 23 september. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas istället till Industrigatan, Kastanjevägen och Järngatan. Följ orange vägvisning.

Kraftringen utför arbetet på uppdrag av Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.