Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-09-05 08:45

Beläggningsarbete på Västanvägen från och med vecka 37

Kartbild över sträckan som berörs av beläggningsarbetet, Västanvägen i Bjärred.

Västanvägen i Bjärred ska få ny toppbeläggning på sträckan från Melbavägen fram till Norra Västkustvägen. Arbetet kommer pågå från vecka 37 till och med vecka 42. Skånetrafiken stänger hållplatser för busslinje 137 på berörd sträcka mellan den 9 september - 19 oktober, med hänvisning till tillfälliga hållplatser.

  • Hållplats Näktergalsvägen stängs, med hänvisning till tillfällig hållplats på Västanvägen, strax norr om Mellanvägen.
  • Hållplats Trädgårdsvägen stängs, med hänvisning till hållplats Bjärred centrum, på Norra Västkustvägen, samt tillfällig hållplats på Västanvägen, strax norr om Mellanvägen.

Framkomligheten kan vara begränsad under pågående arbete.

Här kan du läsa Skånetrafikens information kring de tillfälligt stängda busshållplatserna.PDF

  • Ingen giltig användare vald.