Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-29 13:43

Helgarbete vid plankorsningar på sträckan Flädie-Arlöv

Karta över planerat plankorsningsarbete längs Lommabanan.

Från och med vecka 35 till och med vecka 42 kommer det på helgerna att utföras arbete vid plankorsningar på sträckan Flädie – Arlöv. Arbetet kommer i huvudsak att ske på kvälls- och nattid samt tidig morgon, med start fredag kväll till måndag morgon.

Biltrafik kommer kunna passera under pågående arbete, men framkomligheten kan vara något begränsad. Tänk på att sänk hastigheten.

De plankorsningar som berörs av arbete mellan Flädie och Arlöv är:

  • Prästbergsvägen
  • Önnerupsvägen
  • Fjelievägen
  • Industrivägen
  • Karstorpsvägen
  • Sundsvägen
  • Ingen giltig användare vald.