Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-29 16:41

Del av Rapsgatan byggs om till gång- och cykelväg med start 30 augusti

Kartbild över berört område för arbete på Rapsgatan, Lomma.

Den 30 augusti påbörjas arbetet med att bygga om del av Rapsgatan till gång- och cykelväg. Ombyggnationen beräknas vara klar under vecka 37.

Det är delen där Rapsgatan ansluter till gång- och cykelvägen mot Lund som kommer att byggas om till gång- och cykelväg. Följ tillfällig vägvisning under pågående arbete.

Söderlindh Entreprenad AB utför ombyggnationen på uppdrag av Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.