Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-26 16:03

Information från Trafikverket

Cykelvägen på Lommavägen förbi E6 och Vinstorpsvägen stängs från och med vecka 35 eftersom vägbanan ska sänkas. Även delar av Vinstorpsvägen kommer att påverkas av arbetet framöver.

Enligt Trafikverket finns det två alternativa omledningar för cyklister mellan Lomma och Hjärup:

  • Bomhögsvägen från Lommavägen ner till Svanetorpsvägen, under E6 och in till södra Lomma.
  • Mariedalsvägen från Lommavägen och sedan cykelvägen som går längs 103 och under E6 in till norra Lomma.

Följ orangea skyltar för omledning.

Del av Vinstorpsvägen stängs

 i månadsskiftet augusti/september stängs Vinstorpsvägens anslutning till Malmövägen, då Trafikverket ska bygga färdigt den västra delen av cirkulationsplatsen. Vägen beräknas vara stängd fram till årsskiftet.

Biltrafik till/från Hjärup leds om via Mariedalsvägen, väg 103 och trafikplats Lomma. Trafik från centrala Lomma leds om via Alnarpsvägen och Karstorpsvägen till Malmövägen. Följ den orangea skyltningen.

E6 och Malmövägen är öppen för trafik under bygget.

Läs mer om arbetet med att förbättra framkomligheten för kollektivtrafikens bussar med av- och påfarter för bussar från och till E6 vid Vinstorpsvägen i Lomma på Trafikverkets hemsida om E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.