Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-06-20 09:20

Olja i Oskarsfridsdammen

Det skedde ett oljeläckage i Oskarsfridsdammen i Lomma runt den 12 juni. Miljöenheten och Räddningstjänsten tog tillsammans med VA Syd tag i arbetet med att hantera situationen och minimera eventuella skador.

VA Syd samarbetar tillsammans med Miljöenheten i det fortsatta saneringsarbetet av olja i Oskarsfridsdammen.

Länsar finns på platsen för att förhindra att olja läcker ut i dammen. Sugbilar kommer framöver att arbeta med att suga upp den olja som ligger på vattenytan. Arbetet beräknas pågå ett tag framöver då rester av olja påträffats uppströms mynningen.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.