Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-04-10 10:32

Tillfällig väg vid Hans Hanssons väg

Karta Hans Hanssons väg

I samband med arbetet på Vinstorpsvägen i Lomma, kommer det att göras en tillfällig väg för in- och utfart vid sidan om Hans Hanssons väg för att underlätta framkomligheten.

Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB. Vi ber alla passerande att ta hänsyn till och respektera gällande avspärrningar och hastighetsbegränsningar, med tanke på säkerheten.

Läs mer om arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen här.

  • Ingen giltig användare vald.