Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-04-10 10:32

Arbetet med parkourparken fortsätter

Byggarbetsplats vid nya parkourparken

Arbetet med parkourparken i norra delen av Bjärehovsparken pågår sedan mitten av mars. 

Arbetsplatsområdet omgärdas med byggstaket, men viss byggtrafik passerar över gång- och cykelbanan i västra delen av Bjärehovsparken, mot Anna Sömmerskas väg. Vi ber alla att respektera gällande avspärrningar och låta dem stå kvar med tanke på säkerheten. Arbetet utförs av PEAB AB.

Preliminär invigning av parkourparken sker sommaren 2019.

Läs mer om parkourparken under Byggprojekt.

Parkourparken
  • Ingen giltig användare vald.