Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-02-11 14:04

Avstängning Karstorpsvägen, Lomma

Korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan kommer enbart att ha ett öppet körfält i sänder fram till den 8/3. Tillfälliga busshållplatser är placerade cirka 100 m västerut längs Karstorpsvägen.

Avstängd sträcka i korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan

Avstängd sträcka i korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan.

Karstorpsvägen i anslutning till korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan kommer enbart ha ett öppet körfält fram till den 8/3. Först kommer det norra körfältet vara öppet, för att därefter växla till det södra körfältet. Trafiken kommer regleras med trafikljus. Tillfälliga busshållplatser är placerade cirka 100 m västerut längs Karstorpsvägen.

Tung trafik hänvisas mellan 11/2 – 8/3 till Malmövägen.

Läs mer om arbetet med Vattenverkstomten under Byggprojekt

  • Ingen giltig användare vald.