Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-11-30 13:04

Avstängning av Pilgatan

Från och med måndag 3/12 och preliminärt fram till årsskiftet kommer Pilgatan i Lomma att vara avstängd.

Pilgatan stängs av för all trafik mellan Rönngatan och Karstorpsvägen på grund av VA-, mark och belysningsarbeten. Gatan stängs även för gångtrafik, detta undantaget de boende som måste kunna gå till och från sina fastigheter.

Trottoaren på den västra sidan kommer tas bort och en ny bredare gång- och cykelbana, likt norra delen av Pilgatan mot Vinstorpsvägen, kommer anläggas.

Efter nyår kommer sedan det befintliga övergångsstället i korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan att byggas om till ett hastighetssäkrat, upphöjt övergångsställe.

Skolbarnen hänvisas till Linnéavägen och därefter Rönngatan för att ta sig till skolan. Ett tillfälligt övergångsställe kommer anordnas i korsningen Karstorpsvägen/Linnéavägen för att underlätta passagen över Karstorpsvägen.

Arbetet utförs av AKEA på uppdrag av Lomma kommun.

Läs mer om Vattenverkstomten under Byggprojekt

Karta
  • Ingen giltig användare vald.