Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-11-29 13:15

Avstängning Rosengatan

Rosengatan i Lomma stängs av från och med måndagen den 10 december.

Ett arbete med att upprusta dricks- och dagvattenledningar, samt gator och trottoarer pågår på Algatan, Linnéavägen, Solgatan, Rosengatan och Syréngatan. Projektet innefattar även ny belysning på samtliga gator och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Algatan.

Nu är det dags för byte av både dag- och dricksvattenledningar i Rosengatan. Detta medför att Rosengatan kommer att stängas för fordons-, gång- och cykeltrafik fr.o.m måndag 10/12, kl. 06.30. Boende kommer att nå sina fastigheter till fots under hela byggtiden. Parkering hänvisas till närliggande gator.

Det kommer att utföras en del bullrande arbete och förekomma byggtrafik till och från arbetsplatsen, i huvudsak dagtid mellan 07.00-16.00. Information gällande sophantering ges separat till de boende. 

Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB på uppdrag av Lomma kommun och förväntas pågå till början av februari.

Läs mer om arbetet här.

  • Ingen giltig användare vald.