Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-11-06 21:06

Lomma stationsområde östra sidan

Korsningen Linneavägen/Rönngatan kommer att stängas av den 13/11, för underhåll av vattenledningar och gator.

Ett arbete med att upprusta dricks- och dagvattenledningar, samt gator och trottoarer pågår på Algatan, Linnéavägen, Solgatan, Rosengatan och Syréngatan. Projektet innefattar även ny belysning på samtliga gator och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Algatan.

Nu är det dags för etapp 3, som bland annat innebär byte av både dag-, spill- och dricksvattenledningar på Linneavägen. Det pågår även arbete på Syréngatan med byte av dag- och dricksvattenledningar.

Tisdagen den 13/11, kl. 06.30, planerar entreprenören Serneke att stänga korsningen Linnéavägen/Rönngatan. Linneavägen (mellan Algatan och Rönngatan) kommer att vara stängd för fordons-, samt gång- och cykeltrafik medan arbetet pågår. Avstängningen innebär att fordon parkerade på Rönngatan, väster om Linneavägen, inte kommer ut efter denna tid. För parkering hänvisas till närliggande gator.

Den 13/11 öppnar tidigare avstängda Algatan för fordonstrafik, varifrån man bland annat kan nå Pilängens förskola. För att undvika trafikstockningar är det lämpligast att köra till förskolan från Pilgatan eller Stjärngatan.

  • Ingen giltig användare vald.