Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-10-29 11:00

Avstängning av Syréngatan

Syréngatan, Lomma, kommer att stängas för fordons-, gång- och cykeltrafik fr.o.m måndag 5/11, kl. 06.30.

Syftet med arbetet är byte av dag- och dricksvattenledningar.

Boende kommer att nå sina fastigheter till fots under hela byggtiden. Parkering hänvisas till närliggande gator. I februari är det planerat för asfaltsläggning.

Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB på uppdrag av Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.