Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-11-02 16:10

GC-passager längs Södra Västkustvägen i Bjärred

Med början v.45 kommer arbetet med upphöjda korsningar vid Södra Villavägen, Tallvägen samt Poppelvägen att påbörjas.

Detta genomförs i trafiksäkerhetssyfte för att göra passagerna säkrare.

Framkomligheten kommer att påverkas under byggtiden, men samtliga fastigheter kommer att vara tillgängliga under genomförandet av entreprenaden. Cykeltrafiken utmed Södra Västkustvägen kommer att fungera förbi ovan nämnda korsningar.

Bollplanen på Alfredshäll söder om Svalvägen kommer att rustas upp med nya redskap samt belysning. Belysning kommer att monteras i början av 2018.

Entreprenör är Peab Anläggning AB.

Arbetet beräknas att pågå fram till mitten av december 2017.

  • Ingen giltig användare vald.