Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Utveckling av kustens värden

En avlång sjö med växtlighet runt om fotograferad från ovan.

Våtmarken vid Löddesnäs är en av åtgärderna som genomförts.

EU-projektet LIFE Coast Adapt med åtgärder för att utveckla och restaurera värden längs den skånska kusten har gett goda resultat. Under fem år har olika naturbaserade åtgärder testats i sex skånska kommuner. I Lomma kommun har vi anlagt en våtmark vid Löddesnäs i Bjärred och skapat ett mjukt erosionsskydd vid motorbåtsbryggan i Bjärred.

Projektet avslutades förra året och slutrapporten “Så skyddar vi kustens värden” visar att naturbaserade åtgärder kan skydda kustlinjerna med hjälp av naturens egna lösningar. Detta skriver Region Skåne i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

LIFE Coast Adapt är den största naturbaserade kustanpassningen i Sverige som visar att arbetet med småskaliga naturbaserade åtgärder fungerar och är samhällsekonomiskt effektiva. Dessutom skyddas bakomliggande infrastruktur, vilket är viktigt, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Helena Björn är miljöstrategiskt ansvarig i Lomma kommun. Enligt henne har projektet varit otroligt lärorikt för kommunen.

Vi lever vid en dynamisk kust som hela tiden förändras, samtidigt vill vi värna de värden som den mjuka sandkusten har. I takt med klimatförändringens effekter måste vi kunna arbeta på flera sätt för att något av detta ska kunna finnas kvar. I projektet har vi lärt oss otroligt mycket om hur vi ska skapa förståelse, värdesätta även småskaliga lösningar och inte minst hur vi över myndighetsgränser och kommungränser kan arbeta tillsammans med dessa frågor. Det skapar mervärden för friluftsliv och biologisk mångfald samtidigt som man minskar investeringsbehovet och faktiskt även bidrar till minskade klimatutsläpp, säger Helena Björn.

Erosionsskydd i Bjärred

Under våren 2021 gjordes sandfodringar på sträckan norr om motorbåtsbryggan i Bjärred där ett naturligt erosionsskydd håller på att växa fram. Med sand från muddringen vid Lomma hamn skapades en flackare kant ner mot havet. Hösten 2021 planterades ytterligare sandrör och strandråg. Sedan är tanken att naturen själv ska sköta jobbet med att bilda ett naturligt erosionsskydd och skapa naturliga dyner längs med kuststräckan. När stormar kommer försvinner delar av detta ut i havet och minskar på så sätt vågornas energi, sanden behöver sedan ibland återföras inför nästa säsong.

Våtmark i Bjärred

Vi har även anlagt en våtmark vid Löddesnäs. Våtmarken som blev klar våren 2023 är cirka 5 000 kvadratmeter och omsluts även av en fint blommande äng.

Denna naturbaserade lösning fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn och minskar risken för översvämning uppströms i samhället. Våtmarken saktar även ner flödet på dagvattnet innan det når stranden och renar på så sätt även vattnet innan det når havet. Våtmarken skapar även bättre förutsättningar för många arter och bidrar till upplevelser för friluftslivet.

LIFE Coast Adapt

Projektet har genomförts åren 2018–2023 och drivits av Region Skåne i samverkan med Helsingborgs stad, Lomma kommun, Ystad kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner. Projektet finansierades av EU LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten med en budget på 45 miljoner kronor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv