Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Blommande vägkanter

Bastardsvärmare på ljuslila blomma

Foto: Åse Andreasson

Lomma kommun rankas till en av landets toppkommuner i arbetet med att främja pollinatörer och grön infrastruktur enligt Svenska naturskyddsföreningens undersökning.

Kommunen hamnar på delad fjärde plats nationellt.

Anledningen till placeringen är att det finns tydliga strategier och politiska beslut för att arbeta systematiskt med frågan. Flera hektar ängsmark har återskapats eller restaurerats de senaste åren.

2023 påbörjades ett nytt projekt med hjälp av medel från Region Skånes miljövårdsfond där omställning av flera ytor, stråk och vägrenar kommer att ske de närmsta åren, främst på kommunens egna marker, men även föreningar, allmänheten och markägare kommer att bli inbjudna att delta.

Det finns fortfarande mycket att göra, men vår förhoppning är att vi om ett par år kommer att tydligt se fler blommande ytor i landskapet. Samtidigt vill vi även gynna pollinatörernas andra behov av boplatser och värdväxter, på så sätt gynnar vi även kommunens största näring jordbruket, säger Maja Holmgren som arbetar som miljöstrategisk projektledare i kommunen.

Läs mer på: Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter? - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv