Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Hur trygg känner du dig i Lomma kommun? Trygghetsundersökning via sms

Närbild mobilskärm

Har du fått ett SMS med en inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning? I så fall är du en av 4 500 invånare som slumpmässigt valts ut för att delta i den trygghetsundersökning som sker i Lomma kommun månadsskiftet maj/juni.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i området känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Resultaten av undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser. Frågorna handlar även om Trygghetsvärdarnas arbete. Undersökningen genomförs den 27 maj–10 juni.

  • Om du har blivit slumpmässigt utvald skickas undersökningen med sms till din telefon. Som avsändare står ”Lommakommun”.
  • Du kan välja mellan svenska eller engelska.
  • Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på.
  • Du får bland annat ange specifika platser i ditt område som du upplever som otrygga och varför du upplever dessa platser som otrygga.

Dina svar är viktiga!

Läs mer under Trygghetsundersökning

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv