Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp

Satsning för att informera om risker med droger och alkohol

Tre personer står framför en skärm och håller föredrag. De som lyssnar sitter vända mot de tre personerna.

Informationsmöte om ANDTS tidigare i vår med bland annat kommunpolisen.

I Lomma kommun tar vi aktivt steg mot att skapa en säkrare och hälsosammare framtid för våra unga. Detta görs bland annat genom vårt arbete med ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt Spel om pengar. Vi utbildar och informerar både ungdomar och vårdnadshavare.

Tillsammans med skolor, kultur- och fritidspersonal samt polisen, har vi utvecklat en Läroresa som ger våra ungdomar kunskap på ett engagerande och relevant sätt. Vi vill att alla ungdomar och föräldrar ska känna sig trygga och välinformerade.

Du är viktig – stöd för vårdnadshavare

Vi erbjuder även ett digitalt stöd genom vår webbapp "Du är viktig", där vårdnadshavare kan hitta omfattande informationsmaterial.

Detta är ett verktyg för att tillsammans hantera och diskutera dessa känsliga ämnen, säger Ingela Roxenby, chef för centrala barn- och elevhälsan.

Forskning understryker att du som vårdnadshavare har en ovärderlig roll. Din inställning till ANDTS-frågor har en direkt påverkan på din tonårings val. Vi uppmanar dig att utforska webbappen “Du är viktig” och använda de resurser som finns tillgängliga.

Tillsammans kan vi göra en stor skillnad för våra ungdomars hälsa och framtid.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby

Navigera vidare

Arkiv