Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Kommun & politik, Övergripande

Höga hastigheter och vårdslös körning orsak till oro

Tonåringar på mopeder

En nyligen genomförd enkät visar att många uppfattar busåkning med mopeder som ett problem. Fortsatt dialog med ungdomar, kontroller och hög föräldrakontakt är några insatser som planeras.

I Polisens årliga trygghetsmätning lyftes buskörning med mopeder som ett område att förbättra. För att få en bättre förståelse för hur invånarna uppfattar mopedkörningen genomfördes därför en undersökning den 31 mars–15 april kring hur mopedåkning i Lomma tätort upplevs.

Enkäten samlade in svar från 165 personer. Knappt 60 % av de svarande (97 personer) upplevde mopedåkning som ett problem, gentemot knappt 40 % (64 personer) som inte tyckte att det var ett problem. Orsakerna till att det upplevdes som ett problem var främst:

  • Höga hastigheter och vårdslös körning
  • Att man inte följer trafikregler och kör på gång- och cykelbanor
  • Störande körning och höga ljudnivåer
  • Trimmade mopeder
Tabell över orsaker till problem med mopedkörning. Olikfärgade staplar visar att höga hastighet, vårdslös körning och att man inte följer trafikreglerna får höga markeringar. Därefter följer: Kör på gång- och cykelvägar, Störande körning, Låter för mycket och Trimmade mopeder..

Tabell över orsaker till problem med mopedkörning

Helger och kvällar

Enkäten visar att problematiken är generell över hela Lomma, även om Lomma Hamn och nordöstra delen av Lomma lyfts fram.

Det är ett fåtal individer som utmärker sig genom att åka fort och trafikfarligt. Vissa trimmar sina mopeder och vi vet att det förekommer grupptryck och att man ibland även hetsar varandra att göra trafikfarliga saker.

Vi jobbar med detta kontinuerligt, varje år kommer det en ny generation som behöver lära sig att köra ansvarsfullt. För polisen handlar det främst om säkerhet, även om jag har förståelse för att människor inte vill bli störda. Sedan kan man även fundera över miljö- och hälsoaspekter.

Karta över Lomma. Röda prickar visar var problemen är mest förekommande, området i Lomma Hamn är mest markerat.

Karta över Lomma. De röda prickarna markerar var mopedkörning upplevs som störande.

Enligt enkäten är problemen mer frekventa under våren och sommaren, och då speciellt på helger, kvälls- och nattetid (kl. 18 och framåt).

Att mopeder som kör fram och tillbaka på kvällarna upplevs som störande är inte konstigt, på helgerna rör sig dessutom fler människor ute, menar Håkan Persson och fortsätter;

Det vi gör nu är att analysera resultatet och planera olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta ha föräldrakontakt samt mer dialog med ungdomarna. Vi genomför också löpande kontroller vid skolorna. Det är viktigt att föräldrar pratar trafik med sina barn. Vårt mål är att ALLA ska kunna vara säkra i trafiken och komma säkert hem!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv