Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Jobb och företagande, Övergripande

Kontroll i Lomma kommun ska säkerställa att barn inte skadas av kemiska produkter

Barnsäker förslutning på flaska

Foto: Kemikalieinspektionen

För att förhindra att barn skadas av exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation ska den typen av produkter ha barnskyddande förslutning. Miljöenheten i Lomma kommun kommer därför i samarbete med Kemikalieinspektionen att under våren 2023 kontrollera att lokala butiker följer detta krav.

Regeln om barnskyddande förslutning gäller för produkter som säljs till allmänheten och har vissa allvarliga hälsofaror. Det är butiken som ansvarar för att de farliga kemiska produkter som man säljer har rätt förpackning.

Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet, genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Eftersom alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad är det därför viktigt att även butiker känner till dessa krav.

Miljöenheten räknar med att besöka ungefär 11 butiker under sina kontroller.

Inspektionen är en del av ett nationellt projekt och kommer att genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sara Abelin

Navigera vidare

Arkiv