Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Höje å vattenråd får Region Skånes hederspris 2023

Höje å

Region Skånes hederspris i miljö 2023 tilldelas Höje å vattenråd. Priset delas ut till de som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Höje å vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga som på ett eller annat sätt är berörda av vattnet i Höje å avrinningsområde. Lomma kommun är en av rådets medlemskommuner sedan mer än 30 år. Vattenrådet verkar bland annat för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet och att utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av vattenfrågor.

Juryns motivering för hederspriset lyder:

Region Skånes hederspris 2023 tilldelas Höje å Vattenråd, som spelar en nyckelroll i att hitta praktiska lösningar till de växande utmaningar som klimatförändringar idag innebär. Höje å Vattenråd arbetar sedan 30 år i kontinuerlig dialog med förvaltningar, invånare och enskilda markägare för hållbar vattenhushållning och markanvändning som säkrar biologisk mångfald och kulturvärden, samtidigt som behoven för lantbruk, industri, bebyggelse och rekreation tillgodoses.

Mer information

Läs mer om Region Skånes miljöpriser och stipendier på sidan Region Skånes miljöpriser och miljöstipendier 2023. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Höje å vattenråd på sidan Höje å Vattenråd – Sveriges ledande vattenråd Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv