Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö, Övergripande

Studie ger kunskaper inför utformning av gymnasieskolan

Visualisering som visar framtida kommunhus och gymnasieskola i Lomma

Under 2023 tar vi reda på vad som påverkar elevers val av gymnasieskola och vad som är god kvalitet i gymnasieskolan. Det vi lär oss kommer att påverka utformning och innehåll av den nya gymnasieskolan i Lomma kommun.

Vi kartlägger hur:

  • Lomma kommuns elever i grundskolan tänker inför valet av gymnasium
  • Gymnasielever i Lund och Malmö tänker om sin gymnasietid
  • Vad gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv gymnasieskola
  • Aktuell forskning om vad som anses ge bra kvalitet inom utbildning

Studiero och motivation

Av resultatet ser vi hittills att eleverna i grundskolan tycker att en attraktiv gymnasieskola präglas av studiero, elever som är motiverade att studera och en gymnasieskola där man passar in. Valet av gymnasieskola påverkas av om lärare är uppmärksamma på hur eleverna mår och av hur uppmärksamma de är på sammanhållningen i klassen. Det är viktigt att en framtida gymnasieskola har platser där man kan plugga själv eller i grupp.

Sociala relationer och lärares kompetens

Resultatet pekar också på att den avgörande faktorn är lärarnas kompetens. Duktiga lärare löser svåra situationer i undervisningen genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

I intervjuer med gymnasielever ser vi att sociala relationer har en stor betydelse för elevers välmående och att de påverkar elevernas studietid positivt. För eleverna handlar skolan mycket om att umgås med sina vänner och att ta del av olika sociala aktiviteter.

Läs mer

Mer information om projektet med ny gymnasieskola och kommunhus hittar du på sidan Kommunhus och gymnasieskola. Länk till annan webbplats.

Presentationsmaterial om arbetsprocessen för kommunhuskvarteret, där gymnasieskolan ingår, hittar du på sidan Kommunhuskvarteret i Lomma Länk till annan webbplats. (sidan fungerar bäst på en dator)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv