Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 29 mars

Svarta solcellspaneler med vita ränder sitter i rader på ett tak flera våningar upp med utsikt över småhusbebyggelse i bakgrunden. Bilden är från Pilängskolans tak och visar satsningarna som görs i kommunen på hållbar energi..

I Miljöbokslutet för 2022 går bland annat att läsa om nya solcellsanläggningar, som här på Pilängskolan.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 29 mars. Här är en sammanfattning av några av ärendena som togs upp. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Fortsatt god ekonomi i årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen för kommunens verksamhet under 2022 är klar och kommunstyrelsen förslår nu att kommunfullmäktige antar den. Nedan följer en kort sammanfattning av årets ekonomiska resultat. Vi har även samlat det viktigaste ur årsredovisningen på en egen sida på lomma.se Länk till annan webbplats.. Där kan du bland annat läsa ett förord av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och en sammanfattning av 2022 under rubrikerna ”en kommun i utveckling”, säkerhet, vård och omsorg, utbildning samt uppleva och göra.

Resultatet för 2022 uppgick till 120 miljoner kronor. Med en budget på 58,7 miljoner kronor var den positiva budgetavvikelsen 65,8 miljoner kronor.

Det finns flera anledningar till det positiva resultatet:

  • Ökade skatteintäkter
  • Sålda bostadsrätter
  • Markförsäljning

Årsredovisningen behandlas i kommunfullmäktige på kommande sammanträde. Efter det publiceras den i sin helhet här på lomma.se.

Miljöbokslut för 2022

Miljöbokslutet för 2022 är färdigt. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det vid kommande sammanträde. I miljöbokslutet sammanställs några viktiga miljötrender i Lomma kommun. Varje år bryts en särskilt intressant del ut och tar plats i årsredovisningen som ett tema. I år är temat energi.

Här är några åtgärder som vi gjort under 2022:

  • Nya solcellsanläggningar har tillkommit vid Rutsborgshallen, Linneaskolan och Pilängsskolan. Vi har även sett över vilka befintliga tak som är lämpliga för solcellsanläggningar.
  • Arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser sker på många sätt inom kommunen, både i det dagliga arbetet och i större projekt. Vi samverkar bland annat med energi- och klimatrådgivare och Kraftringen.
  • En strategi för laddinfrastruktur har antagits och intresseanmälningar har lämnats in från företag som vill sätta upp publika laddplatser.
  • Andra viktiga projekt för klimatarbetet är planeringen av två nya tågstationer i Alnarp och Flädie samt supercykelvägarna.
  • Vårt arbete med energibesparingar har intensifierats med anledning av det ansträngda läget för energimarknaden. Vi sänkte temperaturen i kommunens fastigheter och bytet till energisnåla gatlampor har skyndats på.
  • En samordnare har anställts för att se över kommunens fordon och fordonshantering. Utredningen med förslag på arbetet framåt kommer presenteras under våren 2023.

Hela miljöbokslutet kan du ta del när det antagits av fullmäktige.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv