Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Saneringsarbete i Torkladan på Kajgatan

Brandskadat hus Varvstorget Lomma

Efter branden i Torkladan på Kajgatan den 9 oktober förra året, då delar av byggnaden förstördes, ska nu saneringsarbete utföras på platsen. Arbetet kommer att påbörjas måndag den 3 april och beräknas pågå till och med maj månad.

Vad händer nu?

Nu utförs saneringsarbete som även innebär att de delar av byggnaden som inte kan räddas kommer att rivas. Allt brandskadat material, såsom takstolar och en del inventarier, kommer att tas bort. De bärande s.k. tegelpelarna kommer behållas och bevaras i möjligaste mån. Under perioden för saneringen kommer det att ske en del transporter med lastbil till och från arbetsplatsen. Den del av byggnaden som undkommit branden har vädersäkrats och kommer att stå kvar.

Vad som ska hända med Torkladan i framtiden är ännu inte bestämt. Kommunen undersöker just nu hur platsen kan användas framöver.

Varsam hantering

Eftersom byggnaden innehöll eternit, måste de kvarstående delarna hanteras på ett speciellt sätt. När man bryter eller knäcker eternitskivor, frigörs asbestfibrer som är skadliga att andas in. Därför måste de företag som anlitas för att ta hand om det kvarvarande materialet och eftersaneringen ha tillstånd att hantera asbest och alltid ha skyddsutrustning på sig.

Asbest är skadligt i dåligt ventilerade utrymmen med asbestdamm. Någon risk för att närboende eller förbipasserande påverkas negativt av något asbestdamm bedöms därför inte vara aktuell.

Om du har frågor om hantering av asbest eller eternit, kontakta miljöinspektör via Kontaktcenter på 040 641 10 00.

Har du frågor?

Kommunens entreprenör i detta projekt är QB3. Kontakta Johan Lindahl på QB3 för frågor om saneringen: johan.lindahl@qb3.se eller 0707 25 51 10.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv