Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Jobb och företagande, Övergripande

Säsongens första fall av fågelinfluensa i Skåne

I Kävlinge kommun har påvisad fågelinfluensa av H5N1-typ konstaterats. Det är samma virustyp som sedan tidigare cirkulerar i Sverige. Detta är första fallet av fågelinfluensa i tambesättning i Skåne under vintersäsongen 2022/2023. I övriga landet har en hobbybesättning drabbats.

Nu pågår ett utbrott av fågelinfluensa i Kävlinge kommun i Skåne län. I samband med detta inför Jordbruksverket restriktionszoner.

Vad gäller i Lomma kommun?

En del av Lomma kommun är i den så kallade övervakningszonen, se karta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta innebär till exempel att hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan bli väldigt sjuka och dö om de kommer i kontakt med smittade vilda fåglar. I stora delar av södra Sverige är det ett högrisk­område eftersom risken är stor att tamfåglar kan bli smittade.

Restriktionszoner

Med anledning av det konstaterade fallet har Jordbruksverket den 21 mars 2023 beslutat om restriktionszoner runt den smittade besättningen (skyddszon med 3 km radie och övervakningszon med 10 km radie). I zonerna gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över zonerna kan du hitta på Jordbruksverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda dina tamfåglar från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar

Viruset är mycket smittsamt och kan döda dina fåglar. Du ska göra allt du kan för att undvika att dina fåglar får direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. Ta inte med dig viruset in till dina fåglar via till exempel skor, redskap, foder eller strömedel.

Kontakta veterinär om tecken på sjukdom

Kontakta genast veterinär om du ser en ökad dödlighet, andra tecken på någon allvarlig sjukdom eller en väsentligt minskad produktion som du inte vet vad den beror på hos dina djur.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA via https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Du ska inte röra några döda eller sjuka fåglar utan handskar. Du ska också tvätta händerna efteråt.

Länkar

Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv